Aktiviteter

Åbne aktiviteter

Åbne aktiviteter styres af deltagerne selv eller af frivillige.

Visiterede aktiviteter

Vi henviser til Aktivitetscenter Møllevang, der tilbyder vedligeholdende aktiviteter efter servicelovens §86, stk. 2.

Vedligeholdelsestræning

Vi henviser til træningscenter Møllevang.

Kørsel

Hvis ikke du selv er i stand til at klare transport til aktivitetscentret, kan du henvende dig til personalet med henblik på at få en bevilling til kørsel med taxa til aktivitetscenter på telefon nr. 8915 2073.