Praktiske oplysninger

Her finder du praktisk information om TV, telefon, internet, forplejning, rygning, forsikringer, nødkald, læge, husdyr og økonomi på Møllebo.

TV

Du skal selv betale licens. Hvis du har en udeboende ægtefælle, der betaler licens, dækker denne. Du kan søge om licensnedsættelse.

Du modtager papirer om tilmelding til kabel-TV sammen med lejekontrakten.

Telefon

Der er telefonstik i alle boliger.

Ønsker du at flytte din telefon med, skal du selv sørge for flytning af nummer.

Internet

Du har mulighed for at få internetforbindelse. Spørg personalet.

Forplejning

Hver bolig har sit eget køkken. Du eller dine pårørende skal selv sørge for din forplejning. En visitator kan eventuelt visitere dig til hjælp til forplejning. 

Du kan vælge at indtage din mad i fællesrummet.

Center Møllebo og Rækkehusene har ikke selv nogen café, men er tilknyttet Landsbyen Møllevangs café, hvor du kan købe mad.

Du kan også vælge at købe mad et andet sted fra, f.eks. ved Madservice Kronjylland.

Rygning

Rygning er tilladt i lejligheden, når der ikke er personale til stede.

Forsikringer

Du skal selv sørge for forsikringer.

Nødkald

Hvis du har brug for et nødkald, kan du visiteres til dette.

Nødkaldet skal afleveres til personalet, når du ikke længere har brug for det.

Læs mere om nødkald.

Egen læge

Du kan beholde din egen læge efter indflytning i ældrebolig.

Husdyr

På Center Møllebo på Infanterivej er det ikke tilladt at have husdyr.

I Rækkehusene på Garnisonsvej må du gerne have husdyr.

Økonomi

Du skal selv opbevare og administrere dine penge og bankbøger, som du plejer, evt. med hjælp fra pårørende.

Dine udgifter (f.eks. el, vand og varme) skal så vidt som muligt betales via betalingsservice.

Ønsker du at få leveret mad fra Madservice Kronjylland, bliver udgifterne dertil trukket fra din pension.

Hvis du ikke selv kan administrere din økonomi, vil vi anbefale, at du får en økonomisk værge, som kan gøre det for dig.