Forplejning

Hver bolig har sit eget køkken. Du eller dine pårørende skal selv sørge for din forplejning. En visitator kan eventuelt visitere dig til hjælp til forplejning. 

Du kan vælge at indtage din mad i fællesrummet.

Center Møllebo og Rækkehusene har ikke selv nogen café, men er tilknyttet Landsbyen Møllevangs café, hvor du kan købe mad.

Du kan også vælge at købe mad et andet sted fra, f.eks. ved Madservice Kronjylland.