Nødkald

Hvis du har brug for et nødkald, kan du visiteres til dette.

Nødkaldet skal afleveres til personalet, når du ikke længere har brug for det.

Læs mere om nødkald.