Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger til Møllebo, herunder de tilknyttede rækkehuses adresse og direkte telefonnummer til centerlederen m.fl.

Center Møllebo
Infanterivej 35
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 2014

EAN-nr.: 579 800 429 1009

Indgang til Rækkehusenes beboerhus
Garnisonsvej 5-26
8930 Randers NØ

Centerleder
Annette Holck
Tlf.: 8915 2010
E-mail: annette.holck@randers.dk

Centersygeplejersker
Tlf.: 8915 2011 eller 2046 4940