Forplejning

Der er mulighed for at tilberede sin egen mad eller nyde maden i dagligstuen.

På Møllebo har vi tilknyttet kostnøglepersoner som er blevet undervist i kost og ernæring, sådan at centret har et kvalificeret personale til at kunne varetage den opgave der ligger, hvis en borger har en dårlig ernæringstilstand.

Her vil personalet kunne gå ind og være behjælpelige med råd og vejledning, hvis borgeren ønsker dette - bl.a. er der mulighed for at kunne få udarbejdet en ernæringsplan til den enkelte borgers behov.

Der kan bestilles mad fra madservice eller der henvises til caféen på Møllevang. Der er ingen café på Møllebo.