Pleje og hjælp

Personlig pleje

Har du svært ved at varetage den personlige pleje kan du få hjælp på forskellige tidspunkter af døgnet afhængig af dine behov. Personlig pleje kan bl.a. omfatte hjælp til af- og påklædning, samt sengeredning, bad, toilette og hudpleje, brug af hjælpemidler, middagshvil og toiletbesøg.

Hjælp til måltider

Du kan i forbindelse med måltider få hjælp til tilberedning af morgen- og aftensmad. Anretning af varm mad. Hjælp til at spise. Oprydning efter måltider. 

Hjælp til opgaver i dit hjem

Du har mulighed for at få enten midlertidig eller varig hjælp, når du har svært ved at klare dig selv.

Betingelser for hjemmehjælp

Det er en betingelse for at få hjemmehjælp, at du eller dine nærmeste ikke selv kan klare hverdagen.

Hjemmehjælp gives til mennesker, der er for syge eller svækkede til at løse konkrete opgaver.

Hjælpen har som udgangspunkt ikke noget at gøre med alder og pension. Det er altid dit helbred og din mulighed for anden hjælp, der afgør, om Randers Kommune kan tilbyde hjemmehjælp.

Hjælpens omfang

Mængden af hjemmehjælp vil afhænge af din konkrete situation og af, hvor meget du selv kan overkomme. Du får altid hjælp i forhold til din aktuelle situation.

Hvis der sker væsentlige forandringer, kan din hjemmehjælp ændres tilsvarende.

Personalet bag hjælpen

Hjælpen bliver udført af sundhedspersonale fra dit kommunale hjemmehjælpsdistrikt eller fra et af de private firmaer, som har aftale med kommunen.

Du har også mulighed for i visse tilfælde selv at vælge en person til at udføre opgaverne.